"พาณิชย์" ระบุ เน้นขายข้าวคุณภาพสูง หวังยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก

"พาณิชย์" ระบุ เน้นขายข้าวคุณภาพสูง หวังยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก

"พาณิชย์" ระบุ เน้นขายข้าวคุณภาพสูง หวังยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก

รูปข่าว : "พาณิชย์" ระบุ เน้นขายข้าวคุณภาพสูง หวังยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ เน้นขายข้าวให้กับตลาดที่ต้องการข้าวคุณภาพสูง เพื่อยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก โดยจะร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมยอมรับว่า ปีนี้การส่งออกข้าวไม่ถึงเป้า 8.5 ล้านตัน เนื่องจากไทยไม่สามารถที่จะสู้ราคาข้าวกับ อินเดีย และ เวียดนามได้ แต่มั่นใจยังครองแชมป์ ด้านมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากราคาข้าวของไทยสูง

นายทิฆัมพร นาทวรทัตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยอมรับว่า ปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8.5 ล้านตัน เพราะราคาข้าวของอินเดียและเวียดนามต่ำกว่ามาก แต่หากเทียบในเชิงมูลค่าการส่งออกแล้ว ไทยยังเป็นอันดับหนึ่ง ขณะนี้ไทยส่งออกข้าวได้รวม 5.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลประมาณ 1.08 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 18

หลังจากนี้ไทยจะเน้นขายข้าวให้กับตลาดที่ต้องการข้าวคุณภาพสูง และผลักดันจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวและข้าวอาเซียน สร้างมาตรฐานข้าวของอาเซียน โดยจะใช้คุณภาพข้าวไทยเป็นเกณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม คาดว่าความร่วมมือนี้จะยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกได้

   

นายมานัส กิจประเสริฐ ว่าที่นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า จะเดินหน้าจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวอาเซียน สร้างความแข็งแกร่งของโรงสีข้าวไทย และให้เป็นที่หนึ่งของอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีในการสีข้าวที่ทันสมัยกว่าประเทศอื่น ๆ พร้อมมีแนวคิดจัดตั้งเขตนิคมสำหรับโรงสีในบริเวณชายแดนเพื่อรับข้าวจากประเทศในอาเซียนมาสีแปรและส่งออก


กลับขึ้นด้านบน