ชาวนาหนองบัวลำภู ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 1,000 ไร่

ชาวนาหนองบัวลำภู ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 1,000 ไร่

ชาวนาหนองบัวลำภู ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 1,000 ไร่

รูปข่าว : ชาวนาหนองบัวลำภู ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 1,000 ไร่

 ชาวนาหนองบัวลำภู ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 1,000 ไร่ หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะนาข้าวที่ยืนต้นตายจากภาวะฝนทิ้งช่วง เช่นเดียวกับระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ชาวนาต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู ต้องซื้อน้ำจากบ่อของเพื่อนบ้านในราคา 2,000 บาท เพื่อสูบน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายทั้งหมด เช่นเดียวกับนาข้าวนอกชลเขตประทาน ในอ.เมืองมหาสารคาม และอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ที่ยืนต้นตายไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ จากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้คลองส่งน้ำธรรมชาติเริ่มแห้งขอด จนไม่มีน้ำผันเข้านาได้

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีที่ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝายยโสธร -พนมไพร ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร ต้องปิดประตูระบายน้ำ 2 บาน จากทั้งหมด 6 บาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง

ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้านอ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ที่ลดลงจนเห็นเนินทราย เกษตรกรบางส่วนหันมาจับจองพื้นที่กลางลำน้ำโขง เพื่อปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการออกหาปลาในช่วงหน้าแล้ง

ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของจ.นครราชสีมา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง หม่อมหลวงอานุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นคราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้อ่างเก็บน้ำลำตะคอง เหลือน้ำเพียงร้อยละ 48 อ่างเก็บน้ำมูลบน ร้อยละ 39 อ่างเก็บน้ำลำแชะ ร้อยละ 65 และอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำร้อยละ 83 ล่าสุดชลประทานที่ 8 ต้องสั่งให้ลดการระบายน้ำออกจากอ่าง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำแบบวันต่อวัน และเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง


กลับขึ้นด้านบน