รมว.ศธ.เร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา-ยืนยันซื้อแท็บเล็ต ม.1 ปี 56 โปร่งใส

รมว.ศธ.เร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา-ยืนยันซื้อแท็บเล็ต ม.1 ปี 56 โปร่งใส

รมว.ศธ.เร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา-ยืนยันซื้อแท็บเล็ต ม.1 ปี 56 โปร่งใส

รูปข่าว : รมว.ศธ.เร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา-ยืนยันซื้อแท็บเล็ต ม.1 ปี 56 โปร่งใส

รมว.ศธ.เร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา-ยืนยันซื้อแท็บเล็ต ม.1 ปี 56 โปร่งใส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต ที่เตรียมแจกเพิ่มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ยอมรับว่าไม่พอใจคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหา

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ กล่าวหลังการเข้าทำงานวันแรก โดยพร้อมสานต่องานด้านการศึกษาเดิม ซึ่งงานเร่งด่วนคือการปฏิรูปหลักสูตรในทุกระดับ ซึ่งเห็นว่าเด็กไทยเรียนมาก แต่คุณภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงต้องกำหนดเนื้อหาสาระในหลักสูตรทุกระดับให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญในการผลิตกำลังคน ให้ตรงตามความต้องการของภาคแรงงาน

พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กยากไร้และด้อยโอกาส และประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ส่วนการจัดสรรงบประมาณจะต้องโปร่งใส โดยเฉพาะการจัดซื้อแท็บเล็ตเพิ่มให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 750,000 เครื่อง ในปีการศึกษา 2556


 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกอีกว่าการตรวจสอบการทุจริตการซื้อครุภัณฑ์อาชีวะศึกษา ในโครงการไทยเข้มแข็ง 2 จะดำเนินการต่อไปตามที่คณะกรรมการมีผลสรุปไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษ

พร้อมกันนี้ นายพงศ์เทพบอกว่า นายกรัฐมนตรี ฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เช่น การป้องกันยาเสพติด การสร้างบุคคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยต่อยอดจากงานวิจัยลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งภายในสัปดาห์หน้า จะเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบ หารือในการกำหนดกรอบการทำงานและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเร่งด่วน


กลับขึ้นด้านบน