ชาวบ้าน อ.ปากท่อ ค้านก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่หวั่นสร้างมลพิษในพื้นที่

ชาวบ้าน อ.ปากท่อ ค้านก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่หวั่นสร้างมลพิษในพื้นที่

ชาวบ้าน อ.ปากท่อ ค้านก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่หวั่นสร้างมลพิษในพื้นที่

รูปข่าว : ชาวบ้าน อ.ปากท่อ ค้านก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่หวั่นสร้างมลพิษในพื้นที่

ชาวบ้าน อ.ปากท่อ ค้านก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่หวั่นสร้างมลพิษในพื้นที่ ชาวอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คัดค้านการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่า จะสร้างมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันว่าฟาร์มดังกล่าวเป็นระบบปิด และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน

ตัวแทนชาวบ้านเนิน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังคำชี้แจงและหาข้อสรุป กรณีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่หมู่ 16 ตำบลทุ่งหลวง ซึ่งชาวบ้านได้รวมตัวคัดค้าน เนื่องจากอยู่ใกล้กับชุมชน เกรงว่าจะเกิดมลพิษ ด้านกลิ่นและน้ำเสีย ชาวบ้านเล่าว่า ที่ผ่านมาชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงหมู, ไก่ และโรงงานเอทานอล ที่ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่มากอยู่แล้ว หากมีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่อีก ก็อาจส่งผลเสียกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้

ขณะที่ผู้ประกอบการชี้แจงว่า ฟาร์มที่จะก่อสร้างเป็นระบบปิด ไม่สร้างมลภาวะในพื้นที่ อีกทั้งมีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยืนยันที่จะคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่ โดยจะมีการเคลื่อนไหวจนถึงที่สุด


กลับขึ้นด้านบน