สถานการณ์ภัยแล้งกระทบเกษตรกรใน จ.พิจิตร

สถานการณ์ภัยแล้งกระทบเกษตรกรใน จ.พิจิตร

สถานการณ์ภัยแล้งกระทบเกษตรกรใน จ.พิจิตร

รูปข่าว : สถานการณ์ภัยแล้งกระทบเกษตรกรใน จ.พิจิตร

สถานการณ์ภัยแล้งกระทบเกษตรกรใน จ.พิจิตร ปัญหาภัยแล้งที่ค่อนข้างทวีความรุนแรง ส่งผลให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เกษตรกรบางส่วนในจังหวัดพิจิตรต้องพึ่งตนเองด้วยการหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยป้องกันความเสียหาย

ชาวนาตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต้องหยุดทำนา และเปลี่ยนมาปลูกแตงไทย ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา 2-3 เท่า เนื่องจากประสบภัยแล้ง ขณะที่การแก้ปัญหาเบื้องต้น มีการนำวิธีการเดินท่อวางระบบน้ำหยด เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดับน้ำในทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่าลดลง ผู้ประกอบการร้านอาหารเรือนแพต้องใช้เรือลากจูงเรือนแพไกลจากจุดเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร ขณะที่ชาวบ้านที่ปลูกพืชริมทะเลสาบต้องสูบน้ำจากทะเลเพื่อนำไปรดพืชผักวันละหลายเที่ยว


กลับขึ้นด้านบน