ก.เกษตรฯเร่งแก้ภัยแล้ง - ราคายางพารา

ก.เกษตรฯเร่งแก้ภัยแล้ง - ราคายางพารา

ก.เกษตรฯเร่งแก้ภัยแล้ง - ราคายางพารา

รูปข่าว : ก.เกษตรฯเร่งแก้ภัยแล้ง - ราคายางพารา

ก.เกษตรฯเร่งแก้ภัยแล้ง - ราคายางพารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการแก้ปัญหาภัยแล้งในขณะนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด โดยเร่งรัดให้ดูแลภาคการเกษตร 3 ส่วนคือ โครงการพระราชดำริ, โครงการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายเฉพาะ ขณะเดียวกัน จะนำปัญหาภัยแล้งขึ้นมาเป็นปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาเพื่อการทำฝนเทียม ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในพื้นที่

ขณะที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการสานต่อการแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกันทั้งพื้นที่การผลิต และความต้องการของตลาดโลก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ขณะที่จะเพิ่มปริมาณใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น โดยหารือกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในการใช้ยางพาราในการสร้างยางถนนเพิ่มขึ้น


กลับขึ้นด้านบน