การค้าภายใน จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มในพื้นที่ 3 อำเภอ

การค้าภายใน จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มในพื้นที่ 3 อำเภอ

การค้าภายใน จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มในพื้นที่ 3 อำเภอ

รูปข่าว : การค้าภายใน จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มในพื้นที่ 3 อำเภอ

การค้าภายใน จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มในพื้นที่ 3 อำเภอ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาในพื้นที่ หลังโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการบางแห่ง ไม่สามารถรองรับข้าวปริมาณมากได้ จนต้องหยุดรับจำนำข้าวเป็นการชั่วคราว

แม้ต้นข้าวจะแก่จัด แต่ชาวนาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องชะลอเก็บเกี่ยว หลังโรงสี 2 แห่ง ของห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์ไรท์ ตำบลสันปูเลย และ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หยุดรับจำนำข้าว และต้องเร่งระบายข้าวเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤศจิกายน หลังมีข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำพร้อมกัน จนเกินกว่าที่โรงสีรับได้

ขณะที่การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า มีโรงสีจากภาคกลางและภาคเหนือ 15 แห่ง สนใจเข้ามาเปิดรับจำนำข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เห็นชอบให้เฉพาะโรงสีในเขตภาคเหนือ 5 แห่งเท่านั้น คือ โรงสีชัยชานนท์ โรงสีพะเยารุ่งเรือง โรงสีแพร่รุ่งเรือง โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา และ โรงสีหนองหลวงทวีกิจ เพราะเกรงว่าจะมีการลักลอบปลอมปนข้าว

ส่วนที่จังหวัดน่านชาวนาต่างเข้าสอบถามความชัดเจนในการเปิดรับจำนำข้าววันแรก ที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จุดรับจำนำข้าว 1 ใน 2 จุด ของจังหวัด หลังจากจังหวัดได้ส่งหนังสือด่วน ให้เลื่อนการรับจำนำออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยระบุสาเหตุว่า ข้าวในพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัด ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว ที่จังหวัดร้อยเอ็ดชาวนาจาก 4 อำเภอ ชุมนุมหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เรียกร้องให้คณะกรรมการนโยบายข้าวระดับจังหวัด เปิดจุดรับจำนำเพิ่มเติม

ทั้งนี้อ้างว่าโรงสีในพื้นที่ทั้ง 37 แห่งที่เข้าร่วมโครงการกดราคา ด้วยการหักค่าความชื้น และสิ่งเจือปนสูงกว่าความเป็นจริง จึงต้องการให้โรงสีสหกรณ์ทั้ง 7 แห่ง รวมทั้งโรงสีนอกพื้นที่ เปิดจุดรับจำนำเพิ่มเติมเพราะจะทำให้ได้ราคาสูงกว่า

ส่วนบรรยากาศการรับจำนำข้าวขณะนี้หลายพื้นที่สามารถเปิดจุดรับจำนำได้แล้ว เช่นที่จังหวัดยโสธร นครราชสีมา ทำให้ชาวนาต่างเริ่มทยอยนำผลผลิตเข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นยังไม่พบปัญหาการทุจริต


กลับขึ้นด้านบน