นักศึกษา ม.อีสาน เตรียมยื่น "ศธ." ทบทวนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

นักศึกษา ม.อีสาน เตรียมยื่น "ศธ." ทบทวนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

นักศึกษา ม.อีสาน เตรียมยื่น "ศธ." ทบทวนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

รูปข่าว : นักศึกษา ม.อีสาน เตรียมยื่น "ศธ." ทบทวนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

นักศึกษา ม.อีสาน เตรียมยื่น กรณีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดอาจารย์และนักศึกษา เตรียมยื่นหนังสือให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนคำสั่งดังกล่าว ส่วนการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือของนักศึกษา ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 2,000 คน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ หลังคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา การยื่นคำร้องแบ่งเป็น3 ประเภท คือ คำร้องขอทราบสถานะการสำเร็จการศึกษา คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และคำร้องขอโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ทั้งนี้ตลอด2 วันที่เปิดบริการ มีนักศึกษาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแล้วกว่า 2,000 คน จากทั้งหมด 7,000 คน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยคาดว่า ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการดำเนินการ โดยเฉพาะการโอนย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 3,000 คน ไปยังสถานศึกษาใหม่ และวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ทบทวนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีโอนย้าย หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.ระบุว่าจะช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน หลังตรวจสอบพบปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต รวมถึงปัญหาด้านบุคคลากร และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน