วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

รูปข่าว : วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย วุฒิสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แล้ว โดยจะเร่งออกกฏหมาย ให้ทันก่อนการประชุมแฟตเอฟ ต้นปีหน้า(2556)

จากกรณีที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อต้านการก่อการร้าย หรือ แฟตเอฟ จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศต้องเฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

วันนี้(6 พ.ย.)ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 118 เสียง ในร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อม ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเร่งออกฏหมายทั้ง 2 ฉบับให้ทันก่อนการประชุมรอบใหม่ของแฟตเอฟ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งจะมีการทบทวนสถานะของไทย

ขณะที่ร่างกฏหมายทั้ง 2 ฉบับมีสาระสำคัญ ในกรณีมีเหตุสงสัยว่า ผู้ใดมีพฤติกรรมการเก่ยวกัยการก่อการร้าย หรือสนับสนันการเงนให้การก่อการร้าย ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) พิจารณาส่งรายชื่อให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาล

สำหรับขั้นตอนต่อไป จะพิจารณากฏหมายนี้ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นกฏหมายต่อไป


กลับขึ้นด้านบน