"เอ็กซิต โพล" แจงสัดส่วนอายุ-เพศ-พื้นที่ มีผลต่อการเลือกผู้สมัครและพรรคการเมือง

"เอ็กซิต โพล" แจงสัดส่วนอายุ-เพศ-พื้นที่ มีผลต่อการเลือกผู้สมัครและพรรคการเมือง

"เอ็กซิต โพล" แจงสัดส่วนอายุ-เพศ-พื้นที่ มีผลต่อการเลือกผู้สมัครและพรรคการเมือง

รูปข่าว : "เอ็กซิต โพล" แจงสัดส่วนอายุ-เพศ-พื้นที่ มีผลต่อการเลือกผู้สมัครและพรรคการเมือง

สำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งปิดหีบเลือกตั้งไปแล้ว ในเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ หรือเวลา08.00 น.ตามเวลาประเทศไทย ก่อนผลการเลือกต้ั้งจะออกมาแน่ชัดว่า ระหว่างบารัค โอบามา จากเดโมแครต จะสามารถครองตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ ได้อีกวาระหรือไม่ กับนายมิตต์ รอมนีย์ ตัวแทนพรรครีพับลิกัน

การติดตามผลของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสื่อทั่วโลก ต่างจับจ้องการสำรวจความคิดเห็นการใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ National Exit Polls ในเวลา 10.15 น.ตามเวลาของไทย พบว่า กลุ่มที่ออกมาลงคะแนนเสียง ช่วงอายุ 18-29 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 เลือกโอบามา ร้อยละ 59 เลือก รอมนีย์ ร้อยละ 37 อายุ 30-44 สัดส่วนประชากรร้อยละ 26 เลือก โอบามา ร้อยละ 51 รอมนีย์ ร้อยละ 46 ช่วงอายุ 45-64 ปี สัดส่วนร้อยละ 38 เลือกโอบามา ร้อยละ 47 เลือกรอมนีย์ ร้อยละ 52 ส่วนอายุ 65 ปีขึ้นไป สัดส่วนร้อยละ 17 เลือกโอบามา ร้อยละ 43 เลือก รอมนีย์ ร้อยละ 56

ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนของอายุ มีผลต่อการเลือกพรรครีพับลิกัน ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มคนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ เพศ ยังมีผลต่อการเลือกตั้งดังกล่าวด้วย เมื่อกลุ่มผู้ชาย สัดส่วนประชากร ร้อยละ 47 เลือก โอบามา ร้อยละ 25 เลือก รอมนีย์ ร้อยละ 53 ส่วนเพศหญิง สัดส่วนประชากร ร้อยละ 53 เลือกโอบามา ร้อยละ 54 รอมนีย์ ร้อยละ 44

ในความเป็นเขตเมืองและชนบท ซึ่งสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานสถิติใน exit poll ระบุด้วยว่า คนในเขตเมือง สัดส่วนประชากร ร้อยละ 61 เลือก โอบามา เลือกรอมนีย์ ร้อยละ 37 คนชานเมือง มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 47 เลือกโอบามา ร้อยละ 47 ที่เหลือร้อยละ 51 เลือกรอมนีย์ ในเขตชนบทมีประชากรร้อยละ 21 เลือกโอบามา ร้อยละ 39 เลือกรอมนีย์ ร้อยละ 59


กลับขึ้นด้านบน