นโยบายด้านเศรษฐกิจของ"โอบามา-รอมนีย์"

นโยบายด้านเศรษฐกิจของ"โอบามา-รอมนีย์"

นโยบายด้านเศรษฐกิจของ"โอบามา-รอมนีย์"

รูปข่าว : นโยบายด้านเศรษฐกิจของ"โอบามา-รอมนีย์"

นโยบายด้านเศรษฐกิจของ นโยบายด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 พรรคถือว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่ของชนชาวอเมริกัน โดยเฉพาะแนวทางเเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งคนรวยและคนจนโดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษีที่อาจเป็นตัวชี้ขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้

                      

ผศ.ปราณี ทิพย์รัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 พรรค ว่า นโยบายสำคัญของทั้ง 2 พรรคค่อนข้างแตกต่าง โดยพรรคริพับริกันนั้นเน้นไปทางนข้างอนุรักษ์นิยม ค่อนข้างใช้ความแข็งแกร่งแข็งกร้าวของรัฐ โดยพื้นฐานมาจากการที่ทุกคนมีพื้นฐานเท่ากันรัฐไม่ควรเข้าไปช่วยในฐานะบุคคล โดยรัฐจะเข้าไปแทรกแซงและยุ่งเกี่ยวน้อยที่สุดทั้งในระดับรัฐและระดับมลรัฐ โดยนายรอมนีย์กล่าวในการหาเสียงว่า "หากโอบามาชนะการเลือกตั้งบุคคลบที่มีรายได้สูงจะได้รับผลกระทบอย่างสูงเนื่องจากต้องนำภาษีจากรายได้ไปไกล่เกลี่ยให้กับคนทั้งประเทศ ซึ่งอาจไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ทำงานหนัก"

                   

ขณะที่พรรคเดโมแครตเน้นเศรษฐกิจในเชิงสังคมนิยมมากกว่า และเน้นในการแบ่งปัน โดยมองว่า รัฐควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อสร้างแม้ว่าอเมริกาจะให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน แต่ในความเป็นจริงแล้วในสหรัฐฯนั้นโอกาสมิได้เปิดกว้างให้กับทุกคนซึ่งมิได้มีความเสมอภาคสำหรับทุกคนเท่านั้น โดยนายโอบามา กล่าวในการหาเสียงว่า "การแบ่งปัน หรือการไกล่เกลี่ยภาษีจากการได้รับรายได้ที่สูง หรือจากบุคคลที่มีรายได้สูงนั้นจะช่วยให้สังคมอเมริกันสามารถเดินไปด้วยกันได้ทั้งหมด"

                    

รวมถึงก่อนหน้านี้ กับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้สูงในตลาดทุนและตลาดเงิน ก็ทำให้รัฐบาลถูกมองว่าให้การช่วยเหลือบุคคลร่ำรวยซึ่งเป็นคนส่วนน้อยมากกว่าการช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมตามที่ควรจะเป็น


กลับขึ้นด้านบน