“โอบาม่า” ได้ อิเล็คโทรัลโหวต เกินครึ่งจ่อนั่งประธานาธิบดีสมัย 2

“โอบาม่า” ได้ อิเล็คโทรัลโหวต เกินครึ่งจ่อนั่งประธานาธิบดีสมัย 2

“โอบาม่า” ได้ อิเล็คโทรัลโหวต เกินครึ่งจ่อนั่งประธานาธิบดีสมัย 2

รูปข่าว : “โอบาม่า” ได้ อิเล็คโทรัลโหวต เกินครึ่งจ่อนั่งประธานาธิบดีสมัย 2

“โอบาม่า” ได้ อิเล็คโทรัลโหวต เกินครึ่งจ่อนั่งประธานาธิบดีสมัย 2 ผลการนับคะแนน อิเล็คโทรัลโหวต เมื่อเวลา 11.20 น.“บารัค โอบาม่า” ได้ 274 เสียง ส่วน “มิตต์ รอมนีย์” 201 เสียง

ผลการนับคะแนน อิเล็คโทรัลโหวต ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อเวลา 11.20 น.“บารัค โอบาม่า” ได้ 274 เสียง ส่วน “มิตต์ รอมนีย์” ได้ 201 เสียง ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ต้องได้ ผล อิเล็คโทรัลโหวต เกินครึ่งหนึ่ง คือ 270 เสียง จากทั้งหมด 538 เสียง


กลับขึ้นด้านบน