หลายจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ "เด็ก-เยาวชน" ในวันเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ

หลายจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ "เด็ก-เยาวชน" ในวันเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ

หลายจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ "เด็ก-เยาวชน" ในวันเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ

รูปข่าว : หลายจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ "เด็ก-เยาวชน" ในวันเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ

หลายจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในประเทศไทยบางจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันโลก ขณะที่บางจังหวัดจัดกิจกรรมเกาะติดผลการเลือกตั้ง กิจกรรมให้ความรู้เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา การติดตามการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา

นักเรียน นักศึกษา และ ชาวอเมริกัน ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม เกาะติดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หรือ US Presidential Election Watch 2012 ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถานกงสุลอเมริกัน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อร่วมลุ้นผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดี รวมทั้งชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีผู้แทนกงสุลประเทศต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรมด้วย

นายตานวิน นักเขียนหนังสือการเมือง และนักประวัติศาสตร์พม่า ระบุว่า ชาวพม่าที่ลี้ภัยทางการเมืองและลี้ภัยสงคราม ตามแนวชายแดนไทย พม่า ต่างให้ความสนใจการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศ ที่จะมีผลต่อนานาประเทศ ซึ่งระหว่าง นายบารัก โอบามา กับ นายมิตต์ รอมนี่ย์ คาดว่าทั้งสองน่าจะมีคะแนนที่ไล่เลี่ยกัน ส่วนที่จังหวัดน่านโรงเรียนบ้านสวนตาล เทศบาลเมืองน่าน จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ วิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตลอดจนตัวผู้สมัคร และพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และปรับตัวให้ทันโลก รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย


กลับขึ้นด้านบน