กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สลายการชุมนุมแล้ว หลัง "จารุพงศ์" รับปากยกร่างกม.จำกัดวาระใหม่

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สลายการชุมนุมแล้ว หลัง "จารุพงศ์" รับปากยกร่างกม.จำกัดวาระใหม่

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สลายการชุมนุมแล้ว หลัง "จารุพงศ์" รับปากยกร่างกม.จำกัดวาระใหม่

รูปข่าว : กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สลายการชุมนุมแล้ว หลัง "จารุพงศ์" รับปากยกร่างกม.จำกัดวาระใหม่

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สลายการชุมนุมแล้ว หลัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมคัดค้านการเสนอวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น ของสภาผู้แทนราษฎร ได้สลายการชุมนุมและเดินทางกลับแล้ว หลังพอใจที่รมว.กระทรวงมหาดไทย รับปากที่จะเริ่มกระบวนการยกร่างฉบับประชาชนเสนอให้สภาพิจารณาใหม่

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.กระทรวงมหาดไทย ขึ้นเวทีการชุมนุมรับฟังข้อเรียกร้อง และจุดยืนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่คัดค้านร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น ที่มีสาระสำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากเดิมให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อเกษียณอายุราชการ 60 ปี แต่กำหนดใหม่ให้ดำรงตำแหน่งในวาระ คราวละ 5 ปี

โดยนายจารุพงศ์ ได้ชี้แจงต่อผู้ชุมนุมถึงมติของพรรคเพื่อไทย ที่ได้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ และเดินหน้าเสนอกฎหมายฉบับใหม่ ที่ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครองไปหารือร่วมกับตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้น โดยให้คงสาระกฎหมายเพียงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ซึ่งจากนี้จะเร่งยกร่างและเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาฯ ต่อไป

ทั้งนี้การพบปะชี้แจงระหว่างรัฐมนตรี พร้อมรมช.กระทรวงมหาดไทย กับกลุ่มผู้ชุมนุมสร้างความพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุม จึงสลายการชุมนุมและเดินทางกลับภูมิลำเนาไปด้วยความสงบเรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ ไม่ปรากฎว่ามีการกำหนดวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายเสร็จแล้ว โดยกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย เตรียมขอเลื่อนการพิจารณาตามมติพรรคเพื่อไทย และข้อตกลงก่อนหน้านี้


กลับขึ้นด้านบน