จังหวัดศรีสะเกษเตรียมส่งออก"หอมแดง"แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

จังหวัดศรีสะเกษเตรียมส่งออก"หอมแดง"แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

จังหวัดศรีสะเกษเตรียมส่งออก"หอมแดง"แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

รูปข่าว : จังหวัดศรีสะเกษเตรียมส่งออก"หอมแดง"แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

จังหวัดศรีสะเกษเตรียมส่งออก พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษเตรียมผลักดันให้มีการส่งออกหอมแดงไปขายยังต่างประเทศในฤดูกาลหน้า เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางชุมน้อย ทำประชาคม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำ เบื้องต้นจะเปิดรับซื้อหอมแดงจากสมาชิกภายในกลุ่มศรีสะเกษแก้ปัญหาหอมแดงราคาตก

ตัวแทนเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทำประชาคม หาแนวทางการระบายหอมแดงที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลหน้า เพื่อป้องกันราคาผลผลิตตกต่ำโดยปีนี้กลุ่มจะใช้เงินรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรด้วยกันเอง หลังพบปัญหาการทุจริตโครงการแทรกแซงราคาหอมแดง ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินล่าช้า

นายวีระพงษ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษระบุว่า แนวทางการแก้ปัญหาหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษปีนี้ จะผลักดันให้มีการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศมากขึ้น และปล่อยให้ราคาหอมแดงเป็นไปตามกลไลตลาด แทนกำหนดราคารับซื้อเหมือนปีที่ผ่านมา

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวจะส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงมากขึ้น เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางชุมน้อย และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนราษีไศล


กลับขึ้นด้านบน