จับตาการประชุมสมัชชาใหญ่ "พรรคคอมมิวนิสต์จีน"

จับตาการประชุมสมัชชาใหญ่ "พรรคคอมมิวนิสต์จีน"

จับตาการประชุมสมัชชาใหญ่ "พรรคคอมมิวนิสต์จีน"

รูปข่าว : จับตาการประชุมสมัชชาใหญ่ "พรรคคอมมิวนิสต์จีน"

จับตาการประชุมสมัชชาใหญ่ การประชุมสมัชชาใหญ่ของจีนจัดขึ้นทุกๆ5ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 และเป็นครั้งที่สำคัญมาก เพราะจะมีการแต่งตั้งผู้นำจีนรุ่นที่ 5 ซึ่งปกติรุ่นหนึ่งๆจะครองอำนาจ 2 สมัยระยะเวลารวม 10 ปี


 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกกว่า 82 ล้านคน ถือเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน จะมีผู้ร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศจำนวน 2,270 คน เข้าร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่ง เพื่อคัดเลือกกรรมการกลางราว 200 คน จากนั้นคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจะแต่งตั้งคณะกรรมการกรมการเมืองซึ่งมีสมาชิก 29 คน และในจำนวนนี้ 9 คนจะได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำกรมการเมือง ซึ่งถือเป็นคณะบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุด

สมาชิกในคณะกรรมการประจำกรมการเมืองจะได้รับแต่งตั้งจากสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองต่างๆ เช่น ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น


 

ผู้ที่เป็นผู้นำคณะกรรมการประจำกรมการเมือง ก็คือ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยนายหู จิ่น เทา ประธานาธิบดีจีน และถ้าที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 จะแต่งตั้งนายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีเป็นขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ จากนั้นสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจะเลือกเขาเป็นประธานาธิบดีแทนนายหู ในเดือนมีนาคม ปี 2556 และคาดว่านายหลี่ เค่อเฉียง ซึ่งเป็นสมาชิก 1 ใน 9 ของคณะกรรมการประจำกรมการเมือง และเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ก็จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ในทางทฤษฎีแล้ว ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนกว่า 2,000 คนจะต้องเลือกตั้งผู้นำรุ่นต่อไปของจีน แต่ในทางปฏิบัติ ตำแหน่งสำคัญภายในพรรค ถูกตัดสินโดยผู้นำระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุออกไปแล้ว ซึ่งจะมีการต่อรองกันหลายเดือนก่อนที่จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ การเลือกตั้งเพียงแค่ถูกจัดขึ้น เพื่อให้ผู้แทนพรรค เลือกผู้ที่ถูกเลือกไว้แล้วเท่านั้น

ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้่ง สมาชิกบางส่วนของคณะกรรมการกรมการเมือง และคณะกรรมการประจำกรมการเมืองจะถูกปรับออก และจะมีการแต่งตั้งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่เข้ามาเสริม โดยครั้งนี้นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าจะมีการปรับคณะกรรมการกรมการเมืองออกครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด 25 คน ส่วนคณะกรรมการประจำกรมการเมือง 9 คนจะถูกปรับออกราว 5-7 ที่นั่ง

ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองจีน ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์ จะจัดทำรายชื่อของผู้ที่เห็นว่าควรได้รับการพิจารณาให้เข้าไปเป็นสมาชิกในคณะกรรมการกรมการเมือง ซึ่งถือเป็นบันไดก้าวสำคัญ ในการก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงของจีนในอนาคต

การเลือกตั้งที่ไม่มีบรรยากาศของการแข่งขัน ถือเป็นแผนของพรรคคอมมิวนิสต์ ที่ต้องการให้บรรยากาศของการถ่ายโอนอำนาจไปสู่ผู้นำรุ่นต่อไป มีเสถียรภาพและคาดการได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแก่งแยกอำนาจกันภายในพรรค

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองจีน ยังวิเคราะห์ว่า นายหู จินเทา อาจครองตำแหน่งคณะกรรมการกลางทางการทหารต่อไปอีก 5 ปี เพื่อปกป้องทายาททางการเมืองในพรรค เช่นเดียวกับสมัยที่นายจิน เจ๋อหมิง ผู้นำรุ่นที่ 3 ที่ยังครองตำแหน่งที่มีอำนาจควบคุมกองทัพจีนต่อไปอีก 2 ปี หลังก้าวลงจะตำแหน่งเลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีจีน


กลับขึ้นด้านบน