กรมชลฯจ.พิจิตรเร่งผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กรมชลฯจ.พิจิตรเร่งผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กรมชลฯจ.พิจิตรเร่งผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

รูปข่าว : กรมชลฯจ.พิจิตรเร่งผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กรมชลฯจ.พิจิตรเร่งผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง  ชลประทานจังหวัดพิจิตรเร่งผันน้ำจากแม่น้ำปิงมาช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบภัยแล้งในพื้นที่ ขณะที่เกษตรกรไร่ข้าวโพดจังหวัดนครสวรรค์ หันมาปลูกดอกทานตะวันและข้าวฟ่างซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน หลังข้าวโพดแห้งตายเกือบหมด

เกษตรกรไร่ข้าวโพดในตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ หันมาปลูกดอกทานตะวัน และข้าวฟ่าง ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย หลังเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ข้าวโพดที่ปลูกไว้แห้งตายลงเกือบทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าความแห้งแล้งจะรุนแรงกว่าทุกปี

ส่วนในจังหวัดพิจิตร ปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้ชลประทานจังหวัด ผันน้ำแม่น้ำปิงจากจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านคลองวังบัวและคลองท่อทองแดง มายังพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอสามง่าม และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งกำลังประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน