โรงสีแนะรัฐส่งเสริมการปลูกข้าว หวั่นกระทบความมั่นคงทางอาหาร

โรงสีแนะรัฐส่งเสริมการปลูกข้าว หวั่นกระทบความมั่นคงทางอาหาร

โรงสีแนะรัฐส่งเสริมการปลูกข้าว หวั่นกระทบความมั่นคงทางอาหาร

รูปข่าว : โรงสีแนะรัฐส่งเสริมการปลูกข้าว หวั่นกระทบความมั่นคงทางอาหาร

โรงสีแนะรัฐส่งเสริมการปลูกข้าว หวั่นกระทบความมั่นคงทางอาหาร นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยระบุ แนวโน้มการผลิตข้าวไทยลดลงต่อเนื่องและอาจกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต หากรัฐบาลไม่ส่งเสริมการปลูกข้าว ขณะที่กลุ่มผู้ส่งออกต้องปรับกลยุทธ์ส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นหลักแต่ยังกังวลเรื่องคุณภาพที่ยังขาดมาตรฐาน

ในงานเสวนาทิศทางปฎิรูปนโยบายข้าวไทยในอนาคต นายชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่าการผลิตข้าวในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา(2554) เกษตรกรหันไปปลูกพืชอย่างอื่น เช่น อ้อย ยางพารา เพราะเมื่อเปรียบเทียบกัน จะมีต้นทุนการเพาะปลูกต่ำกว่า และสามารถขายในราคาใกล้เคียงกัน

พร้อมระบุด้วยว่าเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตข้าวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค พบว่าไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไรน้อยกว่าประเทศเวียดนาม อินโดนีเซียและมาเลเซีย ขณะที่ประเทศพม่าและกัมพูชามีผลผลิตข้าวใกล้เคียงกับไทย ซึ่งหากรัฐบาลไม่มีนโยบายสนับสนุนอาชีพชาวนา ในอนาคตก็จะขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาและไทยอาจจะเกิดวิฤกติในด้านความมั่นคงทางอาหารขึ้นได้ในอนาคต

ด้าน น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาการส่งออกข้าวไทยที่พบในขณะนี้ คือต้นทุนการผลิตข้าวของไทยสูงขึ้น ถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับราคาส่งออก ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้ส่งออกจึงต้องหันไปผลิตข้าวคุณภาพสูง ในกลุ่มข้าวหอมมะลิ ที่ยังคงเป็นที่ต้องการ

แต่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวอย่างปราณีตมากขึ้นเน้นความปลอดภัยและมาตรฐาน รวมถึงการลดต้นทุนด้วยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมคาดว่าการส่งออกข้าวในปีนี้จะเหลือเพียง 6.5 ล้านตัน


กลับขึ้นด้านบน