ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอ่างทองประสบปัญหาเป็ดป่วยตาย เหตุขาดแคลนอาหาร

ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอ่างทองประสบปัญหาเป็ดป่วยตาย เหตุขาดแคลนอาหาร

ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอ่างทองประสบปัญหาเป็ดป่วยตาย เหตุขาดแคลนอาหาร

รูปข่าว : ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอ่างทองประสบปัญหาเป็ดป่วยตาย เหตุขาดแคลนอาหาร

ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอ่างทองประสบปัญหาเป็ดป่วยตาย เหตุขาดแคลนอาหาร สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในจังหวัดอ่างทองระยะนี้ ส่งผลให้ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งประสบปัญหาเป็ดป่วยตายจำนวนมาก นอกจากนี้สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ยังทำให้ผู้เลี้ยงต้องแบกรับภาระค่าอาหารเพิ่ม เนื่องจากขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ

ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ต้องเปลี่ยนที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกว่า 2,000 ตัวเกือบทุกวัน เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในทุ่งนาหลายพื้นที่แห้งขอด จนอาหารตามธรรมชาติลดลง ผู้เลี้ยงยังต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปให้เป็ด เพื่อแก้ปัญหาเป็ดโตช้าและไม่ออกไข่ ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น

นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ร้อนสลับเย็นตลอดทั้งวัน ยังทำให้สัตว์ประเภทนี้ ป่วยตายด้วยโรคปอดจำนวนมาก สำหรับจังหวัดอ่างทองพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน แต่บางส่วนที่อยู่ปลายน้ำ เริ่มประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้และเกิดการระบาดของศัตรูพืชหลายจุด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหลายพื้นที่รวมถึงผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ


กลับขึ้นด้านบน