ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลปกครองสอบฮั้ว 3 จี

ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลปกครองสอบฮั้ว 3 จี

ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลปกครองสอบฮั้ว 3 จี

รูปข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลปกครองสอบฮั้ว 3 จี

ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลปกครองสอบฮั้ว 3 จี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัย การประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ว่ามีการแข่งขันอย่างเสรี หรือไม่ พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราว โดยระงับการออกใบอนุญาต 3G ไว้ก่อน

นายรักษ์เกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบที่เสนอความเห็น เกี่ยวกับการดำเนินการประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ต่อศาลปกครอง เพื่อให้พิจารณา และวินิจฉัยว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 47 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 หรือไม่ ทั้งนี้ได้ส่งเรื่องให้ศาลปกครองไปแล้ว

พร้อมกันนี้ ได้ร้องขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินและขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ด้วยการระงับการออกใบอนุญาต 3G ไว้ก่อนด้วย

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า การที่จะยกเลิกการประมูล หรือ เพิกถอนการประมูลได้นั้น มี 2 กรณี กรณีแรก คือ ผลการไต่สวนจากคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้ร่วมประมูล ซึ่งสำนักงาน กสทช.แต่งตั้ง และกรณีที่ 2 ศาลปกครองมีคำสั่งหรือวินิจฉัยให้ยกเลิก หรือเพิกถอนการประมูล


กลับขึ้นด้านบน