"แม่น้ำเจ้าพระยา" ลดลงอย่างรวดเร็วที่ จ.อยุธยา ทำให้ตลิ่งทรุดตัวบ้านเรือนเสียหาย

"แม่น้ำเจ้าพระยา" ลดลงอย่างรวดเร็วที่ จ.อยุธยา ทำให้ตลิ่งทรุดตัวบ้านเรือนเสียหาย

"แม่น้ำเจ้าพระยา" ลดลงอย่างรวดเร็วที่ จ.อยุธยา ทำให้ตลิ่งทรุดตัวบ้านเรือนเสียหาย

รูปข่าว : "แม่น้ำเจ้าพระยา" ลดลงอย่างรวดเร็วที่ จ.อยุธยา ทำให้ตลิ่งทรุดตัวบ้านเรือนเสียหาย

สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลกระทบกับการบินใน จ.เชียงราย เนื่องจากมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้า ส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ตลิ่งริมน้ำทรุดตัวบ้านประมาณ 4 หลังได้รับความเดือดร้อน

แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำลดระดับลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ 3 เมตรจนเกิดสันดอนทรายเป็นอุปสรรคในการเดินเรือสินค้า และ ยังทำให้เขื่อนคอนกรีตของกรมชลประทานที่สร้างตามริมตลิ่ง เกิดการทรุดตัวหลายจุด นายประพนธ์ เอี่ยมสุนทร โยธาและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุว่า ระดับน้ำที่ลดลงทำให้ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอบางบาล ทรุดเกือบ 200 เมตรมีบ้านประมาณ 4 หลังที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ส่วนชาวนาอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก นำภาพถ่ายสภาพความแห้งแล้งเข้าร้องเรียนธรรมกับสำนักงานชลประทาน โดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก แต่บริเวณต้นน้ำกลับมีปริมาณน้ำเต็มพื้นที่กักเก็บ โดยเบื้องต้นชลประทานยืนยันจะเปิดประตูระบายน้ำคลองขอนเพิ่มอีก 5 เซนติเมตร

ขณะที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นในจังหวัดเชียงรายทำให้มีหมอกปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเช้า ส่งผลกระทบกับทัศนวิสัย ทำให้สายการบินทุกแห่งต้องเลื่อนเที่ยวบิน เพื่อไม่ให้กระทบกับการลงจอดของเครื่องบิน


กลับขึ้นด้านบน