"รอยล" ลาออกประธานคณะอนุกรรมการ กบอ.แล้ว

"รอยล" ลาออกประธานคณะอนุกรรมการ กบอ.แล้ว

"รอยล" ลาออกประธานคณะอนุกรรมการ กบอ.แล้ว

รูปข่าว : "รอยล" ลาออกประธานคณะอนุกรรมการ กบอ.แล้ว

นายรอยล จิตรดอน ยื่นหนังสือลาออกจากประธานคณะอนุกรรมการ กบอ. โดยระบุว่า เพื่อเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาบริหารงาน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลการลาออกครั้งนี้น่าจะมาจากบทบาทการทำงานที่ลดลงไม่ได้มาจากปัญหาในการทำงาน

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หรือ สสนก. เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ เพื่อดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งเป็นกรรมการชุดหนึ่งในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.

โดยนายรอยล ระบุถึงสาเหตุการยื่นหนังสือลาออกครั้งนี้ว่า เป็นเพราะต้องการเปิดโอกาสให้องค์กรได้ประเมินการทำงานในช่วงระยะเวลา 4-5 เดือนตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฯเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 โดยภารกิจสำคัญ คือ การทดสอบการระบายน้ำ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ของ กทม.และศูนย์ปฏิบัติการร่วมระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำรับมือกับพายุ "แกมี"

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นายรอยล ได้นำทีมทำงานร่วมกับ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมอู่ทหารเรือ

นายรอยล ยืนยันด้วยว่า ไม่ได้มีปัญหาในการทำงานเพราะได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบราชการ และ จะกลับไปทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ สสนก.ตามเดิม ซึ่งในการประชุมหลายครั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาด้านการบริหารงานตลอดจนบทบาทการทำงานที่ลดลงในระยะหลังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ นายรอยล ตัดสินใจลาออกเพื่อหลีกทางให้คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน