กรมวิทยาศาสตร์ฯเตือนผู้บริโภค "ปลาดุกย่าง" ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสูงถึง 81 %

กรมวิทยาศาสตร์ฯเตือนผู้บริโภค "ปลาดุกย่าง" ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสูงถึง 81 %

กรมวิทยาศาสตร์ฯเตือนผู้บริโภค "ปลาดุกย่าง" ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสูงถึง 81 %

รูปข่าว : กรมวิทยาศาสตร์ฯเตือนผู้บริโภค "ปลาดุกย่าง" ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสูงถึง 81 %

กรมวิทยาศาสตร์ฯเตือนผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปิ้งย่าง โดยเฉพาะ "ปลาดุกย่าง" หลังการสุ่มตรวจตัวอย่างพบการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งสูงถึงร้อยละ 81

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ได้มีการสุ่มสำรวจอาหารที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปนเปื้อนสารเบนโซเอไพรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ แต่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ

โดยจากการเก็บตัวอย่างอาหารปิ้งย่าง ได้แก่ ไก่ย่าง ปลาดุกย่าง และ หมูปิ้ง รวม 101 ตัวอย่าง พบว่า ไก่ย่าง 35 ตัวอย่าง ตรวจพบการปนเปื้อนร้อยละ 31 ปริมาณสารดังกล่าวที่พบอยู่ที่ 0.5-0.7 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ปลาดุกย่าง 36 ตัวอย่าง ตรวจพบการปนเปื้อน ร้อยละ 81 ปริมาณสารที่พบอยู่ที่ 0.5-3.2 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ หมูปิ้ง 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนร้อยละ 40 ปริมาณสารที่พบอยู่ที่ 0.3-1.3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้แม้ปริมาณสารที่พบยังถือว่ามีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ประกาศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งกำหนดไว้ที่ 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แต่เพื่อความปลอดภัยก่อนรับประทานควรตัดส่วนที่ไหม้เกรียมออกไป ส่วนกรณีปลาดุกย่าง ควรลอกหนังออก และ รับประทานแต่เนื้อจะช่วยลดความเสี่ยงการได้รับสารดังกล่าวลงได้

ส่วนการตรวจวิเคราะห์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี "นองชิม" หลังจากมีข่าวว่ามีการตรวจพบสารเบนโซเอไพรีน ซึ่งเป็นสารที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปนเปื้อนในผงปรุงรสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังกล่าว ทาง อย.ส่งตัวอย่างมาให้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. ซึ่งในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์นั้นจะเริ่มจากการสลายตัวอย่าง กำจัดสิ่งเจือปนอื่นออกไป และ ตรวจวัดปริมาณสานเบนโซเอไพรีน แต่เนื่องจาก ขั้นตอนของการสลายตัวอย่างจะต้องใช้เวลานานประมาณ 18 ชั่วโมง จึงคาดว่า น่าจะสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 2 วัน


กลับขึ้นด้านบน