กรมป่าไม้เตรียมแจกใบเอกสารสิทธิทำกินนำร่อง 9 จังหวัด 13 พื้นที่ป่า

กรมป่าไม้เตรียมแจกใบเอกสารสิทธิทำกินนำร่อง 9 จังหวัด 13 พื้นที่ป่า

กรมป่าไม้เตรียมแจกใบเอกสารสิทธิทำกินนำร่อง 9 จังหวัด 13 พื้นที่ป่า

รูปข่าว : กรมป่าไม้เตรียมแจกใบเอกสารสิทธิทำกินนำร่อง 9 จังหวัด 13 พื้นที่ป่า

กรมป่าไม้เตรียมแจกใบเอกสารสิทธิทำกินนำร่อง 9 จังหวัด 13 พื้นที่ป่า กรมป่าไม้เตรียมออกใบเอกสารสิทธิทำกิน หรือ สทก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นำร่อง 9 จังหวัด 13 พื้นที่ป่า เนื้่อที่ประมาณ 300,000 ไร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้

กรมป่าไม้เตรียมออกใบเอกสารสิทธิทำกิน หรือ สทก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นำร่อง 9 จังหวัด 13 พื้นที่ป่า เนื้่อที่ประมาณ 300,000 ไร่ ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี เชียงราย พะเยา ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และ จ.เลย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้(2555) หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามในประกาศพื้นที่ป่าสงวนฯ เสื่อมโทรมแล้ว ก็จะแจกใบรับรองสิทธิ์ สทก.ให้กับประชาชนได้เข้าไปทำการเกษตร และโฮมสเตย์

แต่มุมมองของนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชน กังวลว่าโครงการนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาด้านที่ทำกินให้กับชาวบ้านได้จริง เนื่องจากกลไกตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้นายทุนแห่กว้านซื้อที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ โดยนักวิชาการ ด้านนิติศาสตร์ เปรียบเทียบการแจกใบรับรองสิทธิ สทก. กับการออกเอกสารสิทธิ สปก.ในอดีต เห็นว่าการเปิดช่องเอกสาร สทก. สามารถทำประโยชน์อื่นในที่ดินนอกจากการเกษตรได้ จะยิ่งควบคุมการถือครองสิทธิได้ยากขึ้น จึงควรมีมาตรการปรับโครงสร้างการถือครองที่ดินของเอกชนในพื้นที่

เช่นเดียวกับพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ ที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน เรียกร้องให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุม และกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นร่วมตรวจสอบด้วย

อย่างไรก็ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้กำหนดแผนออกใบ สทก.เป็นเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2556-2558 จำนวน 2.5 ล้านไร่ ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท โดยปี 2556 เนื้อที่ 150,000 ไร่ ปี 2557 และ 2558 ปีละ 1 ล้านไร่ โดยจังหวัดที่มีประชาชนอยู่ในเขตป่าสงวนฯ มากที่สุด คือ จ.เชียงราย กว่า 60,000 คน จ.เชียงใหม่ 45,000 คน และ จ.เลย 25,000 คน


กลับขึ้นด้านบน