WHO ระบุไทยมีปัญหา การบังคับใช้กฎหมายจราจร

WHO ระบุไทยมีปัญหา การบังคับใช้กฎหมายจราจร

WHO ระบุไทยมีปัญหา การบังคับใช้กฎหมายจราจร

รูปข่าว : WHO ระบุไทยมีปัญหา การบังคับใช้กฎหมายจราจร

WHO ระบุไทยมีปัญหา การบังคับใช้กฎหมายจราจร องค์การอนามัยโลก ระบุการบังคับใช้กฎหมายจราจรในไทยเป็นปัญหาสำคัญ ที่นำไปสู่ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก อาทิ การจำกัดความเร็ว, การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, การสวมหมวกนิรภัย และการเอาจริงจังกับการตรวจจับผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

น.ส.โฮ ยอง คิม ตัวแทนองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประจำประเทศไทย กล่าวระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" ว่า ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีประเทศหนึ่งในภูมิภาคเดียวกัน แต่การบังคับใช้ยังเป็นปัญหาสำคัญ จากการศึกษาของ WHO ถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในไทย พบข้อมูลน่าเป็นห่วง คือ มาตรการจำกัดความเร็วภายในชุมชน ซึ่งระบุไว้ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีผู้ปฏิบัติตามน้อยมาก ,การคาดเข็มขัดนิรภัย มีผู้ปฏิบัติตาม ร้อยละ 56 แต่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมไปถึงผู้โดยสารเบาะหลัง จึงมีเพียงร้อยละ 3 ที่ปฏิบัติตาม และไม่มีข้อปฏิบัติในการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก, สำหรับการสวมหมวกนิรภัยสามารถบังคับใช้ได้เพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ขณะที่การตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ ยังคงต้องเอาจริงเอาจังให้มากขึ้น

ด้าน นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร. กล่าวว่า ข้อมูลจาก WHO สะท้อนถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการขับเคลื่อนมาตรการที่ไทยจะก้าวสู่ "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" ในปี พ.ศ.2554-2563 เนื่องจากการไม่เคารพกฎจราจร และจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน อุโมงค์ สะพาน ให้เน้นในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งพบว่ายังมีจุดอันตรายทางถนนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือ ที่พบผู้ขับขี่ขาจร ไม่คุ้นเคยเส้นทางประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งข้อสรุปจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่ได้ จะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดทำแผนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน