จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาภัยแล้งหนักพื้นที่เสียหายแล้ว กว่า 100,000ไร่

จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาภัยแล้งหนักพื้นที่เสียหายแล้ว กว่า 100,000ไร่

จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาภัยแล้งหนักพื้นที่เสียหายแล้ว กว่า 100,000ไร่

รูปข่าว : จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาภัยแล้งหนักพื้นที่เสียหายแล้ว กว่า 100,000ไร่

 จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาภัยแล้งหนักพื้นที่เสียหายแล้ว  กว่า 100,000ไร่ สถานการณ์ความแห้งแล้งหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคขณะที่พืชผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามได้รับความเสียหายแล้ว กว่า 100,000ไร่ จนต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าว

ภัยแล้งสร้างความเสียหายพื้นที่เกษตรและเกษตรกรตำบลลานสำแก อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เร่งเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง ต้นข้าวขาดน้ำจนเมล็ดข้าวลีบ ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ขณะที่ทางจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง เนื่องจากนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่เสียหายรวมแล้วกว่า 160,000 ไร่

ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นยังทำให้เจ้าหน้าที่องค์การส่วนจังหวัดกาฬสินธุิ์ เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับวัดหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี หลังต้องขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ขณะที่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชผลผลิตโดยเน้นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองและอ่างเก็บน้ำมูลบน เหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุอ่าง


กลับขึ้นด้านบน