เปิดเวทีรับฟังความเห็น พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ

เปิดเวทีรับฟังความเห็น พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ

เปิดเวทีรับฟังความเห็น พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ

รูปข่าว : เปิดเวทีรับฟังความเห็น พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ

เปิดเวทีรับฟังความเห็น พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ วันนี้ (7 พ.ค.2558) คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อกฎหมายปิโตเลียมทั้ง 2 ฉบับ พร้อมเตรียมนำผลสรุปการศึกษาข้อดีข้อเสียของกฎหมายมานำเสนอเพื่อเตรียมสรุปและชงเรื่องเข้าสู่รัฐบาล

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในวันนี้ (7 พ.ค.2558) เป็นครั้งแรกที่ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหลังจากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ทำการศึกษา พ.ร.บ.ปิโตเลียมทั้ง 2 ฉบับในแนวทางอื่นๆและความคิดเห็นที่ได้วันนี้จะนำไปสรุปและเสนอต่อรัฐบาล

โดยในงานจะมีการอภิปรายสรุปภาพรวมผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยประชาชนและอนุกรรมการวิสามัญทั้ง 3 คน โดยมีผลการศึกษาเบื้องต้นออกมาว่า รายละเอียดกฎหมายที่อยู่ใน พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับมีปัญหาในการจัดการปิโตรเลียมของประเทศจริงและแนวทางแก้ไขกฎหมายอาจทำได้ยากมากกว่าการยกร่างกฎหมายใหม่

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการเปิดอภิปรายกลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเรื่องทางเลือกใหม่สำหรับการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเป็นการอภิปรายในเรื่องของผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและรายได้รัฐจากกิจการปิโตรเลียม ซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อเสนอจากภาคประชาชนที่เคยออกมาเคลื่อนไหวว่าต้องการให้เปลี่ยนการใช้ระบบสัมปทานปิโตรเลียม มาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต เพื่อให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

ขณะที่ภาคประชาชนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น กล่าวว่า มาร่วมงานเพื่อตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใส โดยเฉพาะประเด็นของกฎหมายที่จะป้องกันช่องทางการทุจริตคอรัปชั่นจากการบริหารจัดการปิโตรเลียมและการจัดสรรผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าข้อสรุปที่ได้ในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังรัฐบาลและนำกลับไปทบทวนการบริหารจัดการปิโตรเลียมที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก


กลับขึ้นด้านบน