นิด้าโพลเผย "เชียงใหม่" ครองแชมป์สถานที่ท่องเที่ยว ปชช. อยากไปมากสุดในฤดูหนาว

นิด้าโพลเผย "เชียงใหม่" ครองแชมป์สถานที่ท่องเที่ยว ปชช. อยากไปมากสุดในฤดูหนาว

นิด้าโพลเผย "เชียงใหม่" ครองแชมป์สถานที่ท่องเที่ยว ปชช. อยากไปมากสุดในฤดูหนาว

รูปข่าว : นิด้าโพลเผย "เชียงใหม่" ครองแชมป์สถานที่ท่องเที่ยว ปชช. อยากไปมากสุดในฤดูหนาว

นิด้าโพลเผย นิด้าโพลเผยสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนอยากไปมากที่สุดในฤดูหนาว พบ "เชียงใหม่" ครองแชมป์ ร้อยละ 39.76 รองลงมาคือ เลย และภูเก็ต

นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เทศกาลท่องเที่ยวไทย ในฤดูหนาว” พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ประชาชนต้องการไปมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 39.76 อันดับ 2 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ร้อยละ 11.24 และอันดับ 3 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 9.56 ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 73.40 ระบุว่าต้องการไปเที่ยวกับครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 19.70 ต้องการไปกับเพื่อน และ ร้อยละ 8.90 ต้องการไปคนรัก

สำหรับแผนในการใช้จ่ายเงินสำหรับการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่มีแผนใช้จ่ายเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 14,480 บาท และ ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 3-4 วัน และประชาชน ร้อยละ 30.76 เลือกพักที่รีสอร์ท รองลงมา ร้อยละ 23.21 เลือกพักที่โรงแรม และร้อยละ 20.56 เลือกพักที่บ้านญาติหรือบ้านของเพื่อน ท้ายสุดประชาชน ร้อยละ 42.50 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ต รองลงมา ร้อยละ 41.90 เพื่อนหรือญาติแนะนำ และ ร้อยละ 23.00 ทราบข้อมูลจากโทรทัศน์


กลับขึ้นด้านบน