จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้ว่างงาน 10,000 อัตรา หลังฤดูเก็บเกี่ยว

จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้ว่างงาน 10,000 อัตรา หลังฤดูเก็บเกี่ยว

จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้ว่างงาน 10,000 อัตรา หลังฤดูเก็บเกี่ยว

รูปข่าว : จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้ว่างงาน 10,000 อัตรา หลังฤดูเก็บเกี่ยว

จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้ว่างงาน 10,000 อัตรา หลังฤดูเก็บเกี่ยว  สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องจัดหาตำแหน่งงานว่าง ทั้งในและต่างจังหวัด เพื่อรองรับผู้ว่างงานเบื้องต้นกว่า 10,000 อัตรา

นายอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น อาจทำให้ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ (2555) มีผู้ประสบปัญหาว่างงานเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา (2554) ซึ่งมีกว่า 10,000 คน

ทั้งนี้จัดหางานจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เตรียมมาตรการช่วยเหลือ โดยจัดหาตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างจังหวัด รองรับผู้ว่างงานเบื้องต้นแล้วกว่า 10,000 อัตรา เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และป้องกันการละทิ้งถิ่นฐานอพยพเคลื่อนย้ายไปขายแรงงานยังต่างจังหวัด ที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงได้

พร้อมกันนี้ยังร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวในช่วงว่างงาน

ขณะเดียวกันยังจัดงานวันนัดพบแรงงานในประเทศ,นัดพบแรงงานไปทำงานต่างประเทศ และวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง และแรงงาน รวมไปถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ได้พบปะตกลงจ้างงานกันโดยตรง


กลับขึ้นด้านบน