ก.พลังงาน คาดอีก 20 ปีก๊าซในอ่าวไทยหมด เล็งหาแหล่งพลังงานในอาเซียนเพิ่ม

ก.พลังงาน คาดอีก 20 ปีก๊าซในอ่าวไทยหมด เล็งหาแหล่งพลังงานในอาเซียนเพิ่ม

ก.พลังงาน คาดอีก 20 ปีก๊าซในอ่าวไทยหมด เล็งหาแหล่งพลังงานในอาเซียนเพิ่ม

รูปข่าว : ก.พลังงาน คาดอีก 20 ปีก๊าซในอ่าวไทยหมด เล็งหาแหล่งพลังงานในอาเซียนเพิ่ม

  ก.พลังงาน คาดอีก 20 ปีก๊าซในอ่าวไทยหมด เล็งหาแหล่งพลังงานในอาเซียนเพิ่ม กระทรวงพลังงานเร่งจัดหาแหล่งก๊าซใหม่ในอาเซียนเพิ่มเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี และกังวลว่าหากไม่ทำอะไรเลย ภายใน 20 ปีข้างหน้า ไทยไม่มีก๊าซธรรมชาติใช้ในประเทศ

กระทรวงพลังงานเร่งหาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพราะปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร้อยละ 70 และปีนี้ไทยใช้ก๊าซสูงถึง 4,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ผลิตในประเทศ ร้อยละ 75 และนำเข้าร้อยละ 25 และในปีหน้ากำลังการผลิตก๊าซในประเทศจะเพิ่มสูงสุด จากนั้นจะเริ่มลดน้อยลง

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่า กระทรวงจึงจัดทำแผนจัดหาก๊าซเพิ่มเติมจากประเทศในอาเซียน ได้แก่ พม่า และอินโดนิเซีย เนื่องจากใน 20 ปี ก๊าซจากอ่าวไทยจะหมดลง

สำหรับพม่าจะเปิดสัมปทานครั้งใหม่ภายในปลายปีนี้ คาดว่าจะมีการแข่งขันรุนแรง และทางกลุ่ม ปตท. จะเข้าร่วมเสนอสัมปทานด้วย ส่วนแหล่งในอินโดนีเซีย ขณะนี้ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมลงทุนในแหล่งนาทูน่าของอินโดนีเซีย โดยจะต้องสร้างท่อก๊าซอาเซียน เชื่อมไปมาเลเซียและมายังไทย

นอกจากนี้ไทยยังรอความหวังจากพื้นที่ระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณสำรองเป็นจำนวนมาก แต่ยังต้องรอข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ หากตกลงกันได้ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาแหล่งก๊าซอีก 10 ปี และในขณะเดียวกันไทยเตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ แอลเอ็นจี เพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณการใช้เพิ่ม แต่มีต้นทุนสูง ซึ่งอาจทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน