ไอบีเอ็ม เปิดให้ดาวน์โหลดอีบุ๊ค ‘ฐานข้อมูลเบื้องต้น’ ภาคภาษาไทยเล่มแรกฟรี

ไอบีเอ็ม เปิดให้ดาวน์โหลดอีบุ๊ค ‘ฐานข้อมูลเบื้องต้น’ ภาคภาษาไทยเล่มแรกฟรี

ไอบีเอ็ม เปิดให้ดาวน์โหลดอีบุ๊ค ‘ฐานข้อมูลเบื้องต้น’ ภาคภาษาไทยเล่มแรกฟรี

รูปข่าว : ไอบีเอ็ม เปิดให้ดาวน์โหลดอีบุ๊ค ‘ฐานข้อมูลเบื้องต้น’ ภาคภาษาไทยเล่มแรกฟรี

ไอบีเอ็ม เปิดให้ดาวน์โหลดอีบุ๊ค ‘ฐานข้อมูลเบื้องต้น’ ภาคภาษาไทยเล่มแรกฟรี

 ไอบีเอ็ม จัดทำหนังสือ “ฐานข้อมูลเบื้องต้น” ฉบับภาษาไทย ซึ่งจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หนังสือเล่มนี้เต็มเปี่ยมด้วยเนื้อหา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยแปลมาจากหนังสือ Database Fundamentals ต้นฉบับภาคภาษาอังกฤษของไอบีเอ็ม ที่ได้รับความนิยมในการดาวน์โหลดจากทั่วทุกมุมโลก

ขณะนี้ไอบีเอ็มเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในรูปแบบอีบุ๊คภาคภาษาไทยได้ที่ibm.co/databasebook_thai เพื่อนำไปใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญในโลกปัจจุบัน ที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Data is one of the most valuable assets a company has. Relational and hierarchical databases have been used in the industry for decades. This book teaches the fundamentals of databases, including relational database theory, logical and physical database design, and the SQL language. Advanced topics include using functions, stored procedures and XML.

This book should be used in conjunction with InfoSphere Data Architect software for database design, and with DB2 Express-C the free of charge edition of the DB2 database server. This free ebook provides information on relational database theory, the different information models, logical and physical database design, and the basics of the SQL language and XML. Readers can practice what they have learned according to the hands-on exercises.

The book is designed to drive skills on basic relational database such as information and conceptual models, database management, data security, steps to design databases, and so on. The skills obtained from this book will help lecturers, students, and those interested in database management build basic relational database skills. Readers can also learn how to better manage and address Big Data challenges in their organisation.

The Authors of this book are Neeraj Sharma, Liviu Perniu, Raul F. Chong, Abhishek Iyer, Adi-Cristina Mitea, Chaitali Nandan, Mallarswami Nonvinkere, Mirela Danubianu The book has been translated into Thai by Assistant Professor Dr. Rattasit Sukhahuta, the lecturer from Computer Science Department, Faculty of Science, Chiang Mai University. Check out and download the book for free at ibm.co/databasebook_thai


กลับขึ้นด้านบน