"เวียดนาม" แลกเปลี่ยนจัดการน้ำกับ จ.พระนครศรีอยุธยา

"เวียดนาม" แลกเปลี่ยนจัดการน้ำกับ จ.พระนครศรีอยุธยา

"เวียดนาม" แลกเปลี่ยนจัดการน้ำกับ จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปข่าว : "เวียดนาม" แลกเปลี่ยนจัดการน้ำกับ จ.พระนครศรีอยุธยา

การร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรับมือกับภัยพิบัติระหว่างเมืองในภูมิภาคอาเซียน ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเห็นว่ามีผู้ให้ความสำคัญไม่มากนัก จึงได้เชิญผู้แทนจากประเทศเวียดนามร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่การเตรียมการก่อนน้ำท่วม การให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะน้ำท่วม และการฟื้นฟูหลังน้ำลด เมื่อปี 2554 ให้แก่ผู้แทนจากเมืองดานัง และเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แทนจากประเทศเวียดนามให้ความสนใจเกี่ยวกับคันป้องกันน้ำท่วมที่สามารถพับเก็บได้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดไชยวัฒนาราม เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำในประเทศเวียดนาม ผู้แทนเวียดนามยังได้ไปศึกษาการจัดการน้ำของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และดูผนังกั้นน้ำของนิคมที่สูง 6 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สร้างไปแล้วร้อยละ 80

ผู้อำนวยการสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า การดูงานในครั้งนี้มีประโยชน์มากในการนำไปปรับใช้ที่เวียดนาม ซึ่งขณะนี้มีเขตอุตสาหกรรมมาก โดยเฉพาะเรื่องการบำบัดน้ำเสียที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากขณะน้ำท่วม แต่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีการบำบัดน้ำเสียที่ดี เป็นตัวอย่างที่จะนำไปใช้ และที่ให้ความสนใจมากคือการสร้างความเข้าใจระหว่างนิคมฯกับชุมชน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขณะเกิดภัยพิบัติ

สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานของผู้แทนจากประเทศเวียดนามในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "เครือข่ายเมืองในเอเชีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างเมืองในเครือข่ายของโครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างประเทศ โดยดำเนินการใน 10 เมือง 4 ประเทศ คือ ไทย อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย


กลับขึ้นด้านบน