กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ หลังพบคุณภาพข้าวเริ่มต่ำลง

กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ หลังพบคุณภาพข้าวเริ่มต่ำลง

กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ หลังพบคุณภาพข้าวเริ่มต่ำลง

รูปข่าว : กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ หลังพบคุณภาพข้าวเริ่มต่ำลง

กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ หลังพบคุณภาพข้าวเริ่มต่ำลง ด้วยนโยบายรับจำนำข้าวของไทยในราคาสูง ทำให้ข้าวหอมมะลิกลายเป็นข้าวเพียงชนิดเดียวที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ แต่ปัจจุบันพบว่าคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยเริ่มตกต่ำลง กรมการข้าวจึงมีแนวคิดจะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด รวมทั้งเร่งวิจัยเพื่อพัฒนาข้าวหอมมะลิไทยให้มีคุณภาพมากกว่าประเทศคู่แข่ง

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าวยอมรับว่า หลายประเทศในภูมิภาคมีการพัฒนาเรื่องข้าวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ซึ่งการผลิตข้าวหอมมะลิของไทยที่มีการปลูกยาวนานทำให้ปัจจุบันพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกไม่ได้มาตรฐาน กรมการข้าวจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเพื่อรักษามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาผลผลิตข้าวในภูมิภาคเดียวกันพบว่า เวียดนามมีผลผลิตมากที่สุด 896 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ อินโดนีเซีย 757 และมาเลเซีย 616 โดยไทยมีผลผลิตข้าวได้สูงสุดเป็นอันดับ5 451 ขณะที่ประเทศ พม่า และกัมพูชา มีการพัฒนาการปลูกข้าวจนมีผลผลิตใกล้เคียงกับไทยและถือเป็นประเทศคู่แข่งที่น่ากลัวในอนาคต


 

ขณะที่ด้านงานวิจัยข้าวในประเทศไทย วราพงษ์ ชมาฤกษ์ไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าว จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการวิจัยถึงปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีความต้านทานโรคมากขึ้น รวมถึงหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความหอมของข้าวซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 ปี

ล่าสุดกรมการข้าว ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เร่งวิจัยพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดีกว่าสายพันธุ์เดิม โดยจะมีผลผลิตสูง ความหอมและคุณภาพดีกว่า ซึ่งคาดว่าจะวิจัยได้สำเร็จภายใน 10ปี


กลับขึ้นด้านบน