สตม.เตรียมนำเทคโนโลยีใหม่ สำหรับต่ออายุใบอนุญาตทำงาน บริการนอกสถานที่

สตม.เตรียมนำเทคโนโลยีใหม่ สำหรับต่ออายุใบอนุญาตทำงาน บริการนอกสถานที่

สตม.เตรียมนำเทคโนโลยีใหม่ สำหรับต่ออายุใบอนุญาตทำงาน บริการนอกสถานที่

รูปข่าว : สตม.เตรียมนำเทคโนโลยีใหม่ สำหรับต่ออายุใบอนุญาตทำงาน บริการนอกสถานที่

สตม.เตรียมนำเทคโนโลยีใหม่ สำหรับต่ออายุใบอนุญาตทำงาน บริการนอกสถานที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมนำเครื่องบริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวไว้บริการนอกสถานที่ในจังหวัดต่างๆที่มีแรงงานต่างด้าว ทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเป็นการนำหนังสือเดินทางมาให้ตรวจสอบเท่านั้น เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ต้องหยุดงานเพื่อมาต่อใบอนุญาต

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 10 ภาษาตามกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็น 1 ในเทคโนโลยีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนนทบุรี นำมาใช้ในโครงการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต้นแบบ เพื่อให้บริการกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาต่ออายุการทำงานในประเทศไทยอีก 90 วัน โดยเมื่อผู้มาใช้บริการได้กดปุ่มเลือกสัญชาติของตัวเองแล้ว เมื่อถึงคิวก็จะมีเสียงบันทึกเป็นภาษาที่ได้กดไว้เรียกให้เข้าช่องการบริการ

นอกจากนี้ ยังมีรถบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ เพื่อเตรียมให้บริการนอกสถานที่ ในการรายงานตัวทำงานในประเทศไทย 90 วัน และการขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกด้วย โดยภายในรถคันนี้จะมีระบบฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบโดยหนังสือเดินทางเท่านั้น ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่


 

ตู้ไดร์ฟ ทรู(Drive Thru) จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำมาใช้ เพื่อต่ออายุการทำงานในประเทศอีก 90 วัน โดยตู้ไดร์ฟ ทรู นี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอำนวยการความสะดวก โดยที่ต้องเดินทางไปใช้บริการที่สำนักงานในจังหวัดนั้นๆ

พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่าโครงการนี้เป็นการสร้างต้นแบบให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอื่นๆ โดยปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นด่านแรกในการคัดกรองบุคคลเข้ามาในประเทศจึงต้องมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากนี้สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีแนวคิดที่จะนำรถเคลื่อนที่รับรายงานตัวการทำงาน 90 วันในประเทศไทย ไปให้บริการในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความแออัดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งลูกจ้างไม่ต้องหยุดงานเพื่อมารายงานตัวอีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน