ภัยแล้งขยายวงกว้าง เขื่อนลำปาวงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ภัยแล้งขยายวงกว้าง เขื่อนลำปาวงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ภัยแล้งขยายวงกว้าง เขื่อนลำปาวงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร

รูปข่าว : ภัยแล้งขยายวงกว้าง เขื่อนลำปาวงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ภัยแล้งขยายวงกว้าง เขื่อนลำปาวงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร ภัยแล้งขยายวงกว้างขึ้นในทุกภาคทำให้นาข้าวหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย อ่างเก็บน้ำหลายแห่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว ส่งผลให้เขื่อนจะงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นำรถสูบน้ำผันน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะไปกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำบ้านสระจระเข้ เพื่อใช้ผลิตประปาในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หลังพบว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านสระจระเข้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนน้ำในแม่น้ำชี ที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ลดลงจนเห็นสันดอนทราย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด แนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอายุสั้น และใช้น้ำน้อย

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา และอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์เหลือปริมาณน้ำไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุอ่าง โดยเฉพาะเขื่อนลำปาวที่ปริมาณน้ำต่ำสุด ในรอบหลายสิบปี ทำให้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.นี้เป็นต้นไป เขื่อนจะงดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร

ส่วนชาวบ้านบางคนใน ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ต้องนำเงินเก็บไปซื้อโอ่งซีเมนต์ขนาดใหญ่ เพื่อสำรองน้ำไว้บริโภคเนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และขาดแคลนน้ำดื่มทุกปี

ขณะที่แม่น้ำน่าน ช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่ ต.วังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ลดระดับลงจนเห็นสันดอนทราย ทำให้ผู้เลี้ยงปลากระชังต้องเคลื่อนย้ายกระชังตามน้ำเพื่อป้องกันปลาตาย เช่นเดียวกับชาวไร่ข้าวโพดและไร่ยาสูบใน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่านที่ต้องสูบน้ำบาดาลมาใช้ในการเกษตร หลังปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆแห้งขอด


กลับขึ้นด้านบน