นักกฎหมายออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไร้สัญชาติ

นักกฎหมายออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไร้สัญชาติ

นักกฎหมายออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไร้สัญชาติ

รูปข่าว : นักกฎหมายออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไร้สัญชาติ

นักกฎหมายออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไร้สัญชาติ นักกฎหมายออกหน่วยเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับชาวบ้านใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร ตั้งแต่ปี 2545

การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยเฉพาะเรื่องสัญชาติ กับชาวบ้านบ้านใหม่หมอกจ่าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็น 1 ในกิจกรรมธรรมศาสตร์พบประชาชน ที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นอกเหนือจากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลกับชาวบ้าน ทั้งชาวไทย และต่างด้าวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

จากการให้คำปรึกษา พบว่ามีชาวบ้านจำนวน 1,243 คน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการถูกทาง อ.แม่อาย จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร(ทร.14) หลังมีการร้องเรียนทุจริตซื้อ-ขายบัตรประชาชน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ซึ่งต่อมาแม้ศาลปกครองสูงสุด จะมีคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว และให้ทางอำเภอดำเนินการคืนสัญชาติไทยชาวบ้านทั้งหมด แต่ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ชาวบ้านเป็นผู้ไร้สถานะ

นอกจากนี้นักกฎหมายยังให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชาวบ้านควรได้รับ อาทิ การศึกษา และการรักษาพยาบาล


กลับขึ้นด้านบน