ป.ป.ส.นำเยาวชนที่เคยเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดเข้าเรียน กศน. กันเสพซ้ำ

ป.ป.ส.นำเยาวชนที่เคยเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดเข้าเรียน กศน. กันเสพซ้ำ

ป.ป.ส.นำเยาวชนที่เคยเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดเข้าเรียน กศน. กันเสพซ้ำ

รูปข่าว : ป.ป.ส.นำเยาวชนที่เคยเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดเข้าเรียน กศน. กันเสพซ้ำ

ป.ป.ส.นำเยาวชนที่เคยเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดเข้าเรียน กศน. กันเสพซ้ำ ป.ป.ส.นำเยาวชนที่เข้าค่ายรับการบำบัดยาเสพติดจากชุมชนคลองเตย มาเขัาเรียนในระบบการเรียนแบบ กศน.เพื่อป้องกันการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำอีก

เยาวชนชายหญิงซึ่งเคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดในชุมชนคลองเตย จำนวน 15 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่เคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเข้าร่วมการเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ร่วมกับ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อ ซึ่งวิธีการนี้เป็นหนึ่งโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) จัดทำขึ้น เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีทางเลือก และป้องกันไม่ให้หันกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่า การนำเยาวชนเหล่านี้เข้ารับการศึกษาต่อ ในระบบนี้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษา โดยเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆ รวมถึง โครงการเสริมสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณเยาวชนที่ติดยาเสพติด ซึ่งวิธีการป้องกันนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน