นักศึกษา ม.อีสาน ไม่มั่นใจหลักเกณฑ์การโอนย้าย

นักศึกษา ม.อีสาน ไม่มั่นใจหลักเกณฑ์การโอนย้าย

นักศึกษา ม.อีสาน ไม่มั่นใจหลักเกณฑ์การโอนย้าย

รูปข่าว : นักศึกษา ม.อีสาน ไม่มั่นใจหลักเกณฑ์การโอนย้าย

นักศึกษา ม.อีสาน ไม่มั่นใจหลักเกณฑ์การโอนย้าย ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ยื่นเอกสารการโอนย้ายหน่วยกิจไปสถาบันการศึกษาแห่งใหม่เป็นกรณีพิเศษ แต่กลับไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การโอนย้าย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น ทยอยเข้าสอบถามถึงหลักเกณฑ์การโอนย้ายไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน 12 แห่ง หลังได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม เนื่องจากตรวจพบปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ก่อนหน้านี้

ขณะที่การสอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจแนวทางการช่วยเหลือของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เนื่องจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เพียงบางส่วน ตามพระราชบัญญัติสถาบันการศึกษาเอกชน ปี 2546 ซึ่งระดับปริญญาตรี สามารถเทียบโอนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตร

ส่วนปริญญาโทเทียบโอนไม่เกิน 1 ใน 3 และให้นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องแนวทางการเยียวยาของ กกอ.ที่ยืนยันว่า จะอนุโลมให้นักศึกษาไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งหมดและไม่มีค่าใช้จ่าย

ศ.สุมนต์ สกลไชย ผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา หลังจากนี้ กกอ.จะนำปัญหาเข้าที่ประชุม คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในวันที่ 18 พฤษจิกายนนี้


กลับขึ้นด้านบน