นักวิชาการชี้โครงการรับจำนำไม่ช่วยยกคุณภาพชีวิตชาวนา

นักวิชาการชี้โครงการรับจำนำไม่ช่วยยกคุณภาพชีวิตชาวนา

นักวิชาการชี้โครงการรับจำนำไม่ช่วยยกคุณภาพชีวิตชาวนา

รูปข่าว : นักวิชาการชี้โครงการรับจำนำไม่ช่วยยกคุณภาพชีวิตชาวนา

นักวิชาการชี้โครงการรับจำนำไม่ช่วยยกคุณภาพชีวิตชาวนา นักวิชาการระบุโครงการรับจำนำส่งผลดีต่อกลุ่มชาวนามีฐานะมากกว่าชาวนายากจนซึ่งไม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยประเมินว่าโครงการรับจำนำที่ผ่านมาทำใหรัฐบาลต้องขาดทุนไปแล้วกว่า 170,000 ล้านบาท

ในงานเสวนาข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย ผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการรับจำนำส่งผลเสียมากกว่าผลดี และชาวนาได้รับประโยชน์น้อย โดยนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่ากลุ่มชาวนาส่วนใหญ่ที่ได้รับประโยชน์คือกลุ่มชาวนาฐานะปานกลางและร่ำรวย ซึ่งเป็นร้อยละ 81 ของชาวนาทั้งหมด และได้ประโยชน์มูลค่ากว่า 130,000 ล้านบาท ขณะที่ชาวนยากจนได้รับประโยชน์เพียงร้อยละ 18 หรือคิดเป็นมูลค่า 11,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าโครงการรับจำนำที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลขาดทุนไปแล้วกว่า 170,000 ล้านบาท

ด้านนายเดชา ศิริพัชร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวนาเร่งเพิ่มผลผลิตเพื่อนำข้าวมาเข้าโครงการโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ และโครงการรับจำนำไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และพบว่าชาวนามีหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้ ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของชาวนาด้วยการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการรับจำนำทำให้ภาระหนี้ของประเทศไทยพุ่งสูงต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.9 ต่อจีดีพี จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณร้อยละ 44 ต่อจีดีพี และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องหากรัฐบาลไม่หยุดดำเนินโครงการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ร่วมทั้งกระทบค่าเงินบาท และส่งผลให้ไทยประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะได้เช่นเดียวกับกลุ่มสหภาพยุโรป


กลับขึ้นด้านบน