เกษตรกรหลายจังหวัด ประสบปัญหาภัยแล้ง

เกษตรกรหลายจังหวัด ประสบปัญหาภัยแล้ง

เกษตรกรหลายจังหวัด ประสบปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : เกษตรกรหลายจังหวัด ประสบปัญหาภัยแล้ง

เกษตรกรหลายจังหวัด ประสบปัญหาภัยแล้ง สำนักชลประทานในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดระบบชลประทานบางแห่ง ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำประปา ขณะที่เกษตรกรในหลายจังหวัด ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

ชาวนาในอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สูบน้ำใต้ดินเพื่อไปเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังออกรวง เนื่องจากเกรงว่า ไม่มีน้ำเพียงพอในการทำนาและข้าวอาจเสียหาย และน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ชาวนาบางคน บอกว่า แม้มีระบบน้ำบาดาลแต่ทำให้มีต้นทุนในการสูบน้ำเพิ่มขึ้น และไม่มั่นใจว่าน้ำที่เหลือจะเพียงพอที่จะเลี้ยงต้นข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวหรือไม่

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ขยายวงกว้างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักขายต่างได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสวนคะน้า เพราะต้องใช้น้ำมาก ขณะเดียวกัน ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากแมลงศัตรูพืชและเพลี้ย ที่ระบาดมากขึ้น ส่วนที่อำเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา ฝนที่ตกหนัก ทำให้มีน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะแห้งตายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายของพืชผลการเกษตร เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน หลังทางจังหวัดประกาศพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 29 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ และประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้ง 5 อำเภอ มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 370,000 ไร่

ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำในลำเซบก ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล ที่เหลือน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้โครงการโขงชีมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ปิดฝายอำนาจเจริญ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ผลิตน้ำประปา และป้องกันประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ


กลับขึ้นด้านบน