"นิด้าโพล"เผย ปชช.เชื่อมั่นรัฐบาลระดับ "ปานกลาง" กรณีแก้ปัญหาภัยแล้ง

"นิด้าโพล"เผย ปชช.เชื่อมั่นรัฐบาลระดับ "ปานกลาง" กรณีแก้ปัญหาภัยแล้ง

"นิด้าโพล"เผย ปชช.เชื่อมั่นรัฐบาลระดับ "ปานกลาง" กรณีแก้ปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : "นิด้าโพล"เผย ปชช.เชื่อมั่นรัฐบาลระดับ "ปานกลาง" กรณีแก้ปัญหาภัยแล้ง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"โดยประชาชนร้อยละ 52.74 เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับปานกลาง ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 18.68 ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,242 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ จากการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.27 ระบุว่า สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภัยแล้ง คือการตัดไม้ ทำลายป่า รองลงมา ร้อยละ 39.09 ระบุว่าเกิดจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ "เอลนีโญ่" และร้อยละ 24.64 ระบุว่าเกิดจากสภาพภูมิประเทศ

จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขี้นนั้น ทำให้ประชาชนร้อยละ 52.74 เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับปานกลาง เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามบริหารจัดการแล้วและทำได้ดีในระดับหนึ่ง ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 18.68 ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะปีนี้แล้งมากและภัยแล้งมาถึงเร็วมาก อีกทั้งฝนไม่ตก มีการผันน้ำเร็วทำให้มีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว

และที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 57.57 ให้คะแนนแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวว่า รัฐบาลควรรักษาป่าต้นน้ำและรณรงค์ให้มีการปลูกป่า รองลงมาร้อยละ 33.17 เห็นว่ารัฐบาลควรพัฒนาระบบชลประทาน และร้อยละ 31.64 รัฐบบาลควรสร้างฝายเขื่อนแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพิ่มเติม


กลับขึ้นด้านบน