มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง " ประภัสร์ " นั่งผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง " ประภัสร์ " นั่งผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง " ประภัสร์ " นั่งผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่

รูปข่าว : มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง " ประภัสร์ " นั่งผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง "ประภัสร์ จงสงวน" เป็นผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมอนุมัติงบประมาณปรับปรุงเส้นทางรถไฟ กว่า 2,000 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลัง จัดสรรแหล่งเงินกู้ในประเทศกว่า 8,000 ล้านบาท สำหรับปรับปรุงเส้นทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยด้วย

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายประภัสร์ จงสงวนเป็นผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยให้มีผลทันที พร้อมเห็นชอบงบประมาณ ปรับปรุงเส้นทางรถไฟ 4 สาย ระยะทาง 265 กิโลเมตร วงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท รวมถึงให้การรถไฟฯกู้เงินในประเทศเพื่อปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย ระยะทาง 849 กิโลเมตรวงเงิน 8,800 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 23 รายที่ค้างการพิจารณาหลังจากที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้มีตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ นายอภินันท์ จันทรังษี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , นายมณเฑียร ทองนิตย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี , นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 1 ตำแหน่ง คือ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


กลับขึ้นด้านบน