ผู้ประกอบท่องเที่ยวเชื่อ เปิดเออีซีเปิดโอกาสธุรกิจ-ยอมรับภาษายังเป็นอุปสรรค

ผู้ประกอบท่องเที่ยวเชื่อ เปิดเออีซีเปิดโอกาสธุรกิจ-ยอมรับภาษายังเป็นอุปสรรค

ผู้ประกอบท่องเที่ยวเชื่อ เปิดเออีซีเปิดโอกาสธุรกิจ-ยอมรับภาษายังเป็นอุปสรรค

รูปข่าว : ผู้ประกอบท่องเที่ยวเชื่อ เปิดเออีซีเปิดโอกาสธุรกิจ-ยอมรับภาษายังเป็นอุปสรรค

ผู้ประกอบท่องเที่ยวเชื่อ เปิดเออีซีเปิดโอกาสธุรกิจ-ยอมรับภาษายังเป็นอุปสรรค ททท. สำรวจความเห็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อการเปิดเออีซี พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า การเปิดเออีซีจะทำให้ธุรกิจได้รับโอกาสมากขึ้น แต่ยอมรับว่าภาษาที่ใช้สื่อสาร ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญของการสื่อสาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 52.7 มองว่าเป็นโอกาสของธุรกิจ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ แต่อุปสรรคสำคัญ คือ ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยถึงร้อยละ 64

ขณะที่การเตรียมความพร้อมของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.4 ระบุว่า อยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการสร้างมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน รวมถึงกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว

การสำรวจดังกล่าวยังพบว่า ข้อได้เปรียบการท่องเที่ยวของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน คือความโดดเด่นด้านการเป็นมิตรและความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาดีขึ้น คือ สถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว


กลับขึ้นด้านบน