สธ.ส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 ไปประเทศเนปาล

สธ.ส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 ไปประเทศเนปาล

สธ.ส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 ไปประเทศเนปาล

รูปข่าว : สธ.ส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 ไปประเทศเนปาล

สธ.ส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 ไปประเทศเนปาล กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 จำนวน 24 คน พร้อมอาหาร และยารักษาโรคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล ขณะที่ทีมแพทย์ชุดแรกจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (8พ.ค.2558)

ทีมแพทย์ 24 คน พร้อมสิ่งของพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รวมทั้งอาหาร, น้ำ และยารักษาโรคจำนวนหนึ่ง ได้ออกเดินทางจากประเทศไทย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (7พ.ค.2558) 
 
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ทีมแพทย์ชุดนี้จะเดินทางไปตั้งโรงพยาบาลสนามในเมืองซิปปะกัด จ.สินธุปาลโชค เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมี นพ.ศรายุทธ อุตตามางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันโรค จ.อุบลราชธานี เป็นหัวหน้าทีมแพทย์
 
นอกจากการตรวจรักษาผู้ป่วยและป้องกันโรคระบาดแล้ว ยังมีหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูญเสียครอบครัว - ทรัพย์สิน และผู้บาดเจ็บ โดยใช้แบบตรวจคัดกรองของไทยที่แปลเป็นภาษาเนปาล ขณะที่ทีมแพทย์ชุดแรกที่เดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้


กลับขึ้นด้านบน