ปภ.เผยขณะนี้มี 12 จังหวัดประสบภัยแล้ง

ปภ.เผยขณะนี้มี 12 จังหวัดประสบภัยแล้ง

ปภ.เผยขณะนี้มี 12 จังหวัดประสบภัยแล้ง

รูปข่าว : ปภ.เผยขณะนี้มี 12 จังหวัดประสบภัยแล้ง

ปภ.เผยขณะนี้มี 12 จังหวัดประสบภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุป 12 จังหวัดกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักชลประทานในบางจังหวัดต้องปิดระบบชลประทานที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำประปา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบันมี 12 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม และ จ.ร้อยเอ็ด ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วง ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ ทั้งหมด 51,761 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างเก็บน้ำ ซึ่งน้อยกว่าปี 2554 จำนวน 13,466 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสถานการณ์แล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ต้องมีการปิดระบบชลประทานที่มีปัญหา


กลับขึ้นด้านบน