กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานกระตุ้นราคายางในประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานกระตุ้นราคายางในประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานกระตุ้นราคายางในประเทศ

รูปข่าว : กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานกระตุ้นราคายางในประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานกระตุ้นราคายางในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะทำงานด้านยางพาราเพื่อเร่งกระตุ้นราคายางหลังราคาตกลงต่อเนื่อง โดยเน้นการบริโภคภายในประเทศและการแปรรูปมากขึ้น โดยวางแนวคิดดึง 10ประเทศอาเซียนสร้างความร่วมมือด้านราคายางให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำรวจราคายางพาราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ปรับลดลงต่อเนื่องจากกิโลกรัมละ 83.70 บาท เหลือกิโลกรัมละ 78.88 บาท ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งคณะทำงานด้านยางพาราเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการทำงาน โดยมีคณะทำงานที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
การบริหารองค์การและการลงทุนเข้าร่วมจำนวน 8 คน

ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ จะนำแผนการปรับปรุงกลไกการทำงานของโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือ กนย.เพื่ออนุมัติให้ดำเนินการในส่วนมาตรการเพิ่มเติมที่จะบูรณาการทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูป รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัย โดยเน้นการบริโภคในประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าเมื่อแผนการบริหารโครงการได้รับการเห็นชอบจาก กนย.จะส่งผลทำให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับแผนระยะยาว ขณะนี้ มีแนวความคิดที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือจาก 3 ชาติ ให้เป็นความร่วมมือด้านยาง 10 ชาติ ของอาเซียนด้วย เพื่อให้ตลาด ยางพาราของโลกมีความสมบูรณ์และมีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะสามารถกำหนดทิศทางของราคายางในภูมิภาคได้ โดยจะนำแนวคิดดังกล่าวเข้าหารือในการประชุมความร่วมมือด้านยางพาราของ 3ประเทศในวันที่ 12 ธ.ค.นี้


กลับขึ้นด้านบน