กรมการค้าภายในยืนยันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ กระทบต้นทุนสินค้าเล็กน้อย

กรมการค้าภายในยืนยันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ กระทบต้นทุนสินค้าเล็กน้อย

กรมการค้าภายในยืนยันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ กระทบต้นทุนสินค้าเล็กน้อย

รูปข่าว : กรมการค้าภายในยืนยันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ กระทบต้นทุนสินค้าเล็กน้อย

กรมการค้าภายในยืนยันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ กระทบต้นทุนสินค้าเล็กน้อย กรมการค้าภายในยืนยันการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ต้นปีหน้า ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จเพียง 50 สตางค์ต่อจาน ซึ่งไม่ส่งผลให้สินค้าต้องปรับขึ้นราคา

 นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการคำนวณพบว่าจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการทำอาหารปรุงสำเร็จเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจึงไม่ใช่สาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการจะใช้อ้างในการปรับขึ้นราคา

วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ค่าแรงไม่กระทบต้นทุนราคาสินค้า อธิบดีกรมการค้าภายในอาหารสำเร็จรูปแพง ไม่ใช่เหตุผลจะขึ้นมา 5 บาท สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้า

ขณะนี้พบว่ามีเพียงกลุ่มวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น กากถั่วเหลือง ที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ โดยยังไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา แต่เบื้องต้นจะช่วยเหลือโดยการจัดหาวัตถุดิบในประเทศมาทดแทน เช่น มันสำปะหลังข้าวโพด และปลายข้าว แต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจพิจารณานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ราคาที่สูงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน