ครม.หารือแก้ปัญหาค้ามนุษย์-หลบหนีเข้าเมือง

ครม.หารือแก้ปัญหาค้ามนุษย์-หลบหนีเข้าเมือง

ครม.หารือแก้ปัญหาค้ามนุษย์-หลบหนีเข้าเมือง

รูปข่าว : ครม.หารือแก้ปัญหาค้ามนุษย์-หลบหนีเข้าเมือง

ครม.หารือแก้ปัญหาค้ามนุษย์-หลบหนีเข้าเมือง การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (7 พ.ค.2558) จะมีการหารือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์, การประมงไทยและการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ด้วยเจตนาของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการดำเนินการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา ให้เกิดความโปร่งใส ขับเคลื่อนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างจริงจัง ซึ่งขณะนี้ไม่เพียงแค่การสอบสวนขยายผล แต่ยังได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

เลขาธิการ สมช. ยังกล่าวย้ำถึงแนวทางการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาว่า ต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชนให้เกิดความสมดุลด้วย พร้อมกับชี้ว่าปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองไม่ได้มีเฉพาะชาวโรฮิงญา ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว

สำหรับการประชุม ครม.วันนี้ คาดการณ์ว่า สมช.จะรายงานชี้แจงข้อมูลต่างๆต่อที่ประชุม และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย, กรณีการค้ามนุษย์และกรณีการทำประมงผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ครม.จะให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายและการบริหารให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำของ คสช.จะเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรน้ำปี 2558-2569 ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอการดำเนินงานตามมติ ครม.ในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง

ด้านกระทรวงการคลังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรโครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ รวมถึงการลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียและสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น นอกเหนือจากสัดส่วนหรือโควตาปกติ จากงบประมาณกลางปี เพื่อเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน คสช.


กลับขึ้นด้านบน