เครือข่ายเยาวชนฯเรียกร้อง มท.1กำชับผู้ว่าฯ เข้มงวดขายเหล้าใน "เทศกาลลอยกระทง"

เครือข่ายเยาวชนฯเรียกร้อง มท.1กำชับผู้ว่าฯ เข้มงวดขายเหล้าใน "เทศกาลลอยกระทง"

เครือข่ายเยาวชนฯเรียกร้อง มท.1กำชับผู้ว่าฯ เข้มงวดขายเหล้าใน "เทศกาลลอยกระทง"

รูปข่าว : เครือข่ายเยาวชนฯเรียกร้อง มท.1กำชับผู้ว่าฯ เข้มงวดขายเหล้าใน "เทศกาลลอยกระทง"

เครือข่ายเยาวชนฯเรียกร้อง มท.1กำชับผู้ว่าฯ เข้มงวดขายเหล้าใน เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มและบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังในช่วงเทศกาลลอยกระทง หลังพบที่ผ่านมายังมีการลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ยื่นหนังสือต่อนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทยเพื่อให้เร่งรัดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 โดยเฉพาะการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี การกำหนดพื้นที่ห้ามขาย เช่น สถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ วัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เร่งรณรงค์กฏหมายเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน

พร้อมขอให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอลล์จังหวัดบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด เพราะที่ผ่านมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดไม่เอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฏหมายส่งผลให้อุบัติเหตุและการเสียชีวิตไม่ลดลง

ทั้งนี้ข้อมูลจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ระบุว่า เทศกาลลอยกระทงเป็นวันที่คนนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รองมาจากเทศกาลสงกรานต์ แต่ประเด็นที่น่าห่วงพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 80 ยังพบเห็นการขายและการดื่มในประเพณีลอยกระทงในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ยังมีการฝ่าฝืนกฏหมายอยู่ และ กว่าร้อยละ 84 เชื่อว่า การจัดงานลอยกระทงที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮลล์จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้ จึงอย่างให้ผู้ประกอบการเคารพกฏหมายและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย


กลับขึ้นด้านบน