ชาวกัมพูชาหันเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้น หวังรองรับการลงทุนของจีนในประเทศ

ชาวกัมพูชาหันเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้น หวังรองรับการลงทุนของจีนในประเทศ

ชาวกัมพูชาหันเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้น หวังรองรับการลงทุนของจีนในประเทศ

รูปข่าว : ชาวกัมพูชาหันเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้น หวังรองรับการลงทุนของจีนในประเทศ

ชาวกัมพูชาหันเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้น หวังรองรับการลงทุนของจีนในประเทศ ชาวกัมพูชานิยมเรียนภาษาจีนกลางมากขึ้นเพราะเห็นความสำคัญที่จีนจะเป็นยักษ์ใหญ่ในเศรษฐกิจโลก และเป็นประเทศที่มาลงทุนในกัมพูชาเป้นอันดับหนึ่ง

ชาวกัมพูชากว่า 40,000 คน หันไปเรียนภาษาจีนแทนภาษาอังกฤษ ซึ่งเคยเป็นภาษาต่างประเทศที่ชาวกัมพูชานิยมเรียน เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาจีน โดยมองว่าจีนจะเป็นผู้นำการค้าโลกในอนาคต และเป็นประเทศที่ลงทุนในกัมพูชาในอันดับต้นๆ

ดังนั้นหากรู้ภาษาจีน ก็จะเป็นใบเบิกทางให้หางานได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนจีน ที่มีหลักสูตรทั่วไปเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไป แต่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนกลาง

ส่วนครอบครัวที่ไม่ได้ส่งลูกหลานเรียนในโรงเรียนจีนก็จะส่งไปเรียนพิเศษภาษาจีน ที่มีโรงเรียนติวเตอร์ภาษาจีนอยู่มากมายในกรุงพนมเปญ

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา (54) จีนลงทุนในประเทศกัมพูชาคิดเป็นมูลค่า 57,000 ล้านบาท มากกว่าการลงทุนจากประเทศในอาเซียนถึง 2 เท่า และมากกว่า 10 เท่าของการลงทุนจากสหรัฐฯ


กลับขึ้นด้านบน